Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Ogłoszenia do projektu


 


Łowicz dn. 19.05.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi:

osoby wspomagającej dla 1 dziecka z niepełnosprawnościami umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łowickiego


Łowicz dn. 16.05.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi:

14 dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego dla 21 osób - II


Łowicz dn. 12.05.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi:szkoleniowej dla rodzin zastępczych:

część I – jednodniowego warsztatu szkoleniowego (6 godzin dydaktycznych) dla 1 grupy 16 osób, nt. „Problemy dzieci w okresie dojrzewania”,

część II - jednodniowego warsztatu szkoleniowego (6 godzin dydaktycznych) dla 1 grupy 16 osób, nt. „Znaczenie rodziny biologicznej w życiu dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej”.

 


Łowicz dn. 04.05.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi:

14 dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego dla 21 osób


Łowicz dn. 08.04.2022r.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia:

impreza plenerowa, integracyjna z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego


Łowicz dn. 08.04.2022r.

Powiat Łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na usługę:

zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego dla 21 osób


Łowicz dn. 03.03.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi:

świadczenie usług osoby wspomagającej dla 4 dzieci z niepełnosprawnościami umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łowickiego


Łowicz dn. 04.02.2022r.

Powiatowe Centruim Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg na udzielenie zamówienia publicznego na:

świadczenie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami dla 5 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łowickiego - 2


Łowicz dn. 27.01.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi:

przeprowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej krótkoterminowej dla 10 osób (2 grupy)


Łowicz dn. 19.01.2022r.

Powiatowe Centruim Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg na udzielenie zamówienia publicznego na:

świadczenie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami dla 5 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łowickiego


 

Łowicz dn. 17.01.2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje z języka angielskiego i matematyki
 


Łowicz dn. 03.01.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi:

prowadzenie cyklu specjalistycznych masaży terapeutycznych dla 2 grup dzieci po 6 osób (łącznie 12 osób) zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego


Łowicz dn. 03.01.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

udzielanie konsultacji, porad i wsparcia pedagogicznego osobom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej
 


Łowicz dn. 21.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do przedłożenia oferty cenowej na usługę:

zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnej terapii biofeedbeck z elemntami terapii integracji sensorycznej dla 14 dzieci zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego


Łowicz dn. 21.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do przedłożenia oferty cenowej na usługę:

prowadzenie indywidualnej terapii pedagogicznej w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla 10 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łowickiego


Łowicz dn. 21.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do przedłożenia oferty cenowej na usługę:

prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej dla 10 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łowickiego


Łowicz dn. 21.12.2021r.

Powiat Łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na usługę:

prowadzenie cyklu specjalistycznych masaży terapeutycznych dla 2 grup dzieci po 6 osób (łącznie 12 osób) zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego


Łowicz dn. 21.12.2021r.

Powiat Łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach orocedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oterty cenowej na usługę:

świadczenie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami dla 5 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na tereme powiatu łowickiego.


Łowicz dn. 15.12.2021r.

Powiat Łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach proceduiy rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na usługę:

zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje z języka angielskiego i matematyki


Łowicz dn. 06.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu wynajmie:

 3 mieszkania na potrzeby realizacji projektu

na potrzeby realizacji projektu „Rodzina z przyszłością" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Łowicz dn. 08.12.2021r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi:

Psycholog w zespole do spraw rodzinnej pieczy zastępczej