Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

13- Rozeznanie rynku- vouczery na usługi fryzjerskie i kosmetyczne

Łowicz dn. 21.085.2023r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwraca się z prośbą o przedłożenia oferty cenowej na:

realizację vouczerów obejmujacych usługi fryzjierskie i kosmetyczne 

zgodnie z założeniami projektu pn. „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Imieniny