Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

21 Rozeznanie rynku - 14 dniowy wyjazd socjoterapeutyczny

Łowicz dn. 08.04.2022r.

Powiat Łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na usługę:

zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego dla 21 osób

zgodnie z założeniami projektu pn. „Rodzina z przyszłością" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Łuropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I X . Działanie I X . 2 , Poddziałanie l X . 2 f.

ZAŁĄCZNIKI: