Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

18-Zapytanie ofertowe - usługa osoby wspomagajacej

Łowicz dn. 03.03.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi:

świadczenie usług osoby wspomagającej dla 4 dzieci z niepełnosprawnościami umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łowickiego

zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu „Rodzina z przyszłością” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1.

ZAŁĄCZNIKI: