Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Rozeznanie rynku - dostawa urządzeń i środków do dezynfekcji

Łowicz dnia 23.10.2019r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do złożenia wstępnej oferty cenowej netto na:
dostawę urządzeń i środków do dezynfekcji sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, realizowane zostanie zgodnie z założeniami projektu „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego" RPLD.09.02.01-10-F009/18-01 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 09-IX Włączenie Społeczne, 02-1X2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania 01-IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie szczegóły pod adresem

Zegar

Imieniny