Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

6-Zapytanie cenowe-udzielanie konsultacji, porad i wsparcia pedagogicznego

Łowicz dn. 23.03.2023r.

Powiatowe Centruim Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie o cenę na:

świadczenie usługi - udzielanie konsultacji, porad i wsparcia pedagogicznego osobom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łowickiego

zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu „Rodzina z przyszłością” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Imieniny