Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Ogłoszenia do projektu


3-Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy dla świetlicy środowiskowej

Łowicz dn. 04.01.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

dostawę komputerów All in One z oprogramowaniem

w związku z realizacją projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" RPLD.09.02.01-10-B005/21 w ramach Regionałnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej .09-IX Włączenie Społeczne, 02-IX.2. „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania 01-IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie w formie poradnictwa psychologicznego kierowane będzie do Uczestników projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych"-osób niesamodzielnych, oraz otoczenia osób niesamodzielnych.

Link do załączników


42-Zapytanie ofertowe - Usługa czynności kierowcy samochodu osobowego

Łowicz dn. 22.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

usługę czynności kierowcy samochodu osobowego  dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu łolwickiego

w związku z realizacją projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" RPLD.09.02.01-10-B005/21 w ramach Regionałnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej .09-IX Włączenie Społeczne, 02-IX.2. „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania 01-IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie w formie poradnictwa psychologicznego kierowane będzie do Uczestników projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych"-osób niesamodzielnych, oraz otoczenia osób niesamodzielnych.

Link do załaczników


41-Zapytanie ofertowe- dmuchany tor i ścianka wspinaczkowa

Łowicz dn. 22.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

dostawę i montaż urządzeń zabawowych: dmuchanego toru przeszkód oraz ścianki wspinaczkowej

dla uczestników Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Plus", w związku z realizacją projektu „Łowickie Centmm Usług Środowiskowych" RPŁD.09.02.01-10-B005/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 09-IX Włączenie Społeczne, 02-IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania 01-IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link do załączników


35-Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy do świetlicy środowiskowej

Łowicz dn. 20.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

dostawę zestawu - konsola do gry TV z okularami i oprogramowaniem oraz komputerów All in One z oprogramowaniem

w związku z realizacją projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" RPLD.09.02.01-10-B005/21 w ramach Regionałnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej .09-IX Włączenie Społeczne, 02-IX.2. „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania 01-IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie w formie poradnictwa psychologicznego kierowane będzie do Uczestników projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych"-osób niesamodzielnych, oraz otoczenia osób niesamodzielnych.

Link do załączników


34-Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu na „Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających na Świetlicę Środowiskową PRZYSTANEK PLUS w Łowiczu ”

Łowicz dn. 17.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Roodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony na

Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających na Świetlicę Środowiskową PRZYSTANEK PLUS w Łowiczu ”

zgodnie z założeniami projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach Poddżiałańia IX;2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej; ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link do załączników


33-Zapytanie ofertowe - meble do świetlicy środowiskowej

Łowicz dn. 17.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

zakup, dostawę, wniesienie i montaż mebli do świetlicy środowiskowej

zgodnie z założeniami projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach Poddżiałańia IX;2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej; ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link do załączników


31-Zapytanie ofertowe - poradnictwo psychologa

Łowicz dn. 10.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy rOdzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego psychołoga w związku z realizacją projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" RPŁD.09.02.01-10-B005/21 w ramach Regionałnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na łata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej .09-IX Włączenie Społeczne, 02-1X2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddzi^ania 01-IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fimduszu Społecznego. Wsparcie w formie poradnictwa psychologicznego kierowane będzie do Uczestników projektu „Łowickie Centrum Usług Środo wiskowych"-osób niesamodzielnych, oraz otoczerua osób niesamodzielnych.

Link do załączników


30-Rozeznanie rynku - konsole do gier z TV

Łowicz dn. 08.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzime w Łowiczu w ramach procedury rozeznania lynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na: dostawę:

zestawu - konsola do gier TV z okularami i oprogramowaniem - 4 szt.

zgodnie z założeniami projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowycli" w ramach Poddzialania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ł.ódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Iłuropejskiego I-unduszu Społecznego

Link do załączników


29-Rozeznanie rynku - dostawa komputerów All in One

Łowicz dn. 08.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedtożenia wstępnej oferty cenowej na:

dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 10 szt

zgodnie z założeniami projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach Poddziałania IX.2.ł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link do załączników

 


26-Rozeznanie rynku - dostawa mebli do świetlicy środowiskowej

Łowicz dn. 06.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

zakup, dostawę, wniesienie i montaż mebli do świetlicy środowiskowej

zgodnie z założeniami projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach Poddżiałańia IX;2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej; ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link do załączników


25-Zapytanie ofertowe - wynajem lokalu

Łowicz dn. 01.12.2021r.

OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu wynajmie samodzielny lokal na potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej „Przystanek Plus"-placówki wsparcia dziennego. Świetlica zostanie utworzona zgodnie z realizacją projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" RPŁD.09.02-01-10-B005/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 09-IX Włączenie Społeczne, 02-1X2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania 01-IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PCPR: https://pcprlowicz.com.pl/ lub w siedzibie PCPR na ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz.

Link do załączników

 

24-Rozeznanie rynku - terepia ruchem trening funkcjonalny

Łowicz dn. 30.11.2021r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

świadczenie usługi terapii ruchem - treningu funkcjonalnego dla osób niesamodzielnych

zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania zgodnie z założeniami projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link do załaczników


23-Rozeznanie rynku - usługa kierowcy samochodu osobowego

Łowicz dn. 30.11.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

wykonywanie usługi pracy kierowcy samochodu osobowego dla osób niesamodzielnych

zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, zgodnie z założeniami projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Ruropejskiego Funduszu Społecznego

Link do załaczników


22-Rozeznanie rynku - dostawa posiłków

Łowicz dn.25.11.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

dostawy posiłków

zgodnie z założeniami projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link do załączników


21-Rozeznanie rynku - zabawki do świetlicy środowiskowej

Łowicz dn. 25.11.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

 zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych: dmuchanego toru przeszkód oraz ścianki wspinaczkowej

dla uczestników świetlicy środowiskowej zgodnie z założeniami projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link do załączników


20-Rozeznanie rynku - usługa asystenta dla osób niepełnosprawnych

Łowicz dn. 25.11.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

świadczenie usług  asystenckich  dla  osób niesamodzielnych

zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania zgodnie z założeniami projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link do załączników