Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Ogłoszenia do projektu

 

 


Łowicz dn. 31.10.2023r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

dostawę posiłków w formie suchego prowiantu,

Link do załączników


Łowicz dn. 06.04.2023r.

Powiatowe Centruim Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

organizacja i przeprowadzenie imprezy z okazji obchodów 1 rocznicy otwarcia Świetlicy Środowiskowej "Przystanek Plus"

Link do załączników


Łowicz dn. 13.01.2023r.

Powiatowe Centruim Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania

Link do załączników


 

Łowicz dn. 05.01.2023r.

Powiatowe Centruim Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza rozeznanie rynku na:

świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania

Link do załączników


Łowicz dn. 21.10.02.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

świadczenie usługi poradnictwa specjalistycznego psychologa dla uczestników projekty

Link do załączników


Łowicz dn. 18.09.02.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

zorganizowanie usługi cateringowej dla 60 osób

Link do załączników


Łowicz dn. 11.10.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

dostawę skanera do dokumentów-bis

Link do załączników


Łowicz dn. 30.09.02.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

organizację warsztatów z zakresu programowania lego

Link do załączników


Łowicz dn. 30.09.02.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

dostawę skanera do dokumentów

Link do załączników


Łowicz dn. 15.03.2022r.

Powiatowe Centruim Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg na udzielenie zamówienia publicznego na:

świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania - 3

Link do załaczników


Łowicz dn. 07.03.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

usługę czynności kierowcy samochodu osobowego  dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu łolwickiego - 3-2022

Link do załączników


Łowicz dn. 18.02.2022r.

Powiatowe Centruim Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg na udzielenie zamówienia publicznego na:

świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania - 2-2022

Link do załączników


Łowicz dn. 17.02.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

usługę czynności kierowcy samochodu osobowego  dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu łolwickiego

Link do załączników


Łowicz dn. 07.02.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej

Link do załączników


Łowicz dn. 07.02.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

zorganizowanie cateringu na potrzeby ośmiodniowego specjalistycznego szkolenia dla Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprwnych

Link do załączników


Łowicz dn. 28.01.2022r.

Powiatowe Centruim Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg na udzielenie zamówienia publicznego na:

świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania

Link do załączników


Łowicz dn. 28.01.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

dostawę oleju napędowego przez sukcesywne zaopatrywanie pojazdów zamawiającego

Link do załączników


9-Zapytanie o cenę - odkurzacz do biura

Łowicz dn. 21.01.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia oferty cenowej na:

odkurzacz do biura - 1 szt.

Link do załączników


8-Zapytanie o cenę - dozownik płynu dezynfekującego na biurko

Łowicz dn. 21.01.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia oferty cenowej na:

dozownik płynu dezynfekującego na biurko - 4 szt.

Link do załączników


7-Zapytanie o cenę - wolnostojący dozownik płynu dezynfekujacego

Łowicz dn. 21.01.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia oferty cenowej na:

wolnostojacy dozownik płynu dezyfekującego - 1 szt.

Link do załączników


6-Zapytanie o cenę - chłodziarka

Łowicz dn. 21.01.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia oferty cenowej na:

chłoldziarka - 1 szt

Link do załączników


3-Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy dla świetlicy środowiskowej

Łowicz dn. 04.01.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

dostawę komputerów All in One z oprogramowaniem

Link do załączników


42-Zapytanie ofertowe - Usługa czynności kierowcy samochodu osobowego

Łowicz dn. 22.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

usługę czynności kierowcy samochodu osobowego  dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu łolwickiego

Link do załaczników


41-Zapytanie ofertowe- dmuchany tor i ścianka wspinaczkowa

Łowicz dn. 22.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

dostawę i montaż urządzeń zabawowych: dmuchanego toru przeszkód oraz ścianki wspinaczkowej

Link do załączników


35-Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy do świetlicy środowiskowej

Łowicz dn. 20.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

dostawę zestawu - konsola do gry TV z okularami i oprogramowaniem oraz komputerów All in One z oprogramowaniem

Link do załączników


34-Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu na „Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających na Świetlicę Środowiskową PRZYSTANEK PLUS w Łowiczu ”

Łowicz dn. 17.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Roodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg nieograniczony na

Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających na Świetlicę Środowiskową PRZYSTANEK PLUS w Łowiczu ”

Link do załączników


33-Zapytanie ofertowe - meble do świetlicy środowiskowej

Łowicz dn. 17.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

zakup, dostawę, wniesienie i montaż mebli do świetlicy środowiskowej

Link do załączników


31-Zapytanie ofertowe - poradnictwo psychologa

Łowicz dn. 10.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy rOdzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego psychołoga

Link do załączników


30-Rozeznanie rynku - konsole do gier z TV

Łowicz dn. 08.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzime w Łowiczu w ramach procedury rozeznania lynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na: dostawę:

zestawu - konsola do gier TV z okularami i oprogramowaniem - 4 szt.

Link do załączników


29-Rozeznanie rynku - dostawa komputerów All in One

Łowicz dn. 08.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedtożenia wstępnej oferty cenowej na:

dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 10 szt

Link do załączników


26-Rozeznanie rynku - dostawa mebli do świetlicy środowiskowej

Łowicz dn. 06.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

zakup, dostawę, wniesienie i montaż mebli do świetlicy środowiskowej

Link do załączników


25-Zapytanie ofertowe - wynajem lokalu

Łowicz dn. 01.12.2021r.

OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu wynajmie samodzielny lokal na potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej „Przystanek Plus"-placówki wsparcia dziennego. Świetlica zostanie utworzona zgodnie z realizacją projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" RPŁD.09.02-01-10-B005/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 09-IX Włączenie Społeczne, 02-1X2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania 01-IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PCPR: https://pcprlowicz.com.pl/ lub w siedzibie PCPR na ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz.

Link do załączników

 

24-Rozeznanie rynku - terepia ruchem trening funkcjonalny

Łowicz dn. 30.11.2021r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

świadczenie usługi terapii ruchem - treningu funkcjonalnego dla osób niesamodzielnych

Link do załaczników


23-Rozeznanie rynku - usługa kierowcy samochodu osobowego

Łowicz dn. 30.11.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

wykonywanie usługi pracy kierowcy samochodu osobowego dla osób niesamodzielnych

Link do załaczników


22-Rozeznanie rynku - dostawa posiłków

Łowicz dn.25.11.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

dostawy posiłków

Link do załączników


21-Rozeznanie rynku - zabawki do świetlicy środowiskowej

Łowicz dn. 25.11.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

 zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych: dmuchanego toru przeszkód oraz ścianki wspinaczkowej

Link do załączników


20-Rozeznanie rynku - usługa asystenta dla osób niepełnosprawnych

Łowicz dn. 25.11.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:

świadczenie usług  asystenckich  dla  osób niesamodzielnych

Link do załączników

Zegar

Imieniny