Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Aktualności

W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
(konkurs nr FELD.07.09-IP.01-001/23) Powiat Łowicki uzyskał dofinansowanie do projektu
nr FELD.07.09.-IP.01-0006/23 pod tytułem „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych 2”
(Priorytet: FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem",
Działanie: FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne").

Wartość projektu: 25 009 721,24 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 23 523 009,22 zł

Czas trwania projektu: 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2026 r.

Projekt kierowany jest do 147 mieszkańców powiatu łowickiego, wymagających wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz 50 osób z otoczenia tych osób,
w szczególności rodzin sprawujących opiekę nad seniorami, osobami z niepełnosprawnościami
i innymi osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Projekt jest kontynuacją kompleksowej oferty pomocowej świadczonej w powiecie łowickim
w ramach projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych”.

Celem projektu jest rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w powiecie łowickim w formie:

 1. Dziennego Domu Pomocy dla 15 odób,
 2. Usług asystenckich dla 20 osób,
 3. Transportu indywidualnego door-to-door dla 100 osób,
 4. Opracowania, monitorowania i aktualizacji Indywidualnego Planu Działania dla 147 osób,
 5. Usług informacyjnych i doradczych dla UP i ich opiekunów faktycznych dla 150 osób,
 6. Sąsiedzkich usług opiekuńczych w gminie Zduny dla 12 osób,
 7. Sąsiedzkich usług opiekuńczych w gminie Bielawy dla 9 osób,
 8. Specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 32 osób,
 9. Wypożyczalni sprzętu wspomagającego i opiekuńczego dla 100 osób,
 10. Usługi dowożenia posiłków dla 82 osób,
 11. Usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 16 osób,
 12. Klubu pomocy wzajemnej dla 13 osób,
 13. Usługi teleopiekuńczej dla 50 osób,
 14. Usług sprzątających, naprawczych i gospodarczych dla 100 osób,
 15. Poradnictwo specjalistyczne dla 70 osób,
 16. Klubu Seniora dla 30 osób.

Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
w partnerstwie z:

 1. Gminą Zduny,
 2. Gminą Bielawy,
 3. Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej,
 4. Stowarzyszeniem Wsparcie społeczne „Ja-Ty-My”,
 5. Stowarzyszeniem „Od Juniora do Seniora”.

#FunduszeEuropejskie


Informujemy, że Powiat Łowicki otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Ogółem otrzymano 79 800,00 zł, w tym:

53 200,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 4 rodzin zastępczych zawodowych,

26 600,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 prowadzących rodzinne domy dziecka

Celem Programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.

AKTUALNOŚCI:

Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego

Utworzono dnia 06.06.2024
Informujemy, że nasz partner Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej uruchomił wypożyczalnię sprzętu wspomagającego i opiekuńczego dla uczestników projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych 2” W wypożyczalni czeka na nowych...
czytaj dalej na temat: Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego

W ciąży nie piję alkoholu

Utworzono dnia 08.05.2024

  Jolanta Terlikowska   Dlaczego kobiety w ciąży nie powinny pić alkoholu?   Alkohol jest legalnym narkotykiem. Stwierdzenie to może u wielu osób budzić zdziwienie, zaskoczenie, niedowierzanie czy niepokój. Alkohol jest bowiem bardzo...

czytaj dalej na temat: W ciąży nie piję alkoholu

Informacja dla studentów z niepełnosprawnością

Utworzono dnia 28.02.2024

Uwaga studenci z niepełnosprawnością PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził zmiany w programie „Aktywny Samorząd”. Wnioski w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024 przyjmujemy do dnia 31.03.2024 r. PFRON Oddział...

czytaj dalej na temat: Informacja dla studentów z niepełnosprawnością

Pomoc dla pogorzelców

Utworzono dnia 10.01.2023
W dniu 3 stycznia 2023 roku  Starosta Łowicki - Marcin Kosiorek przyznał pomoc finansową jednej z naszych RODZIN ZASTĘPCZYCH, która ucierpiała na skutek pożaru, do którego doszło tuż przed końcem roku.Były łzy wzruszenia i szczere podziękowania za okazane...
czytaj dalej na temat: Pomoc dla pogorzelców

Niezwykły gość w Świetlicy środowiskowej "Przystanek plus"

Utworzono dnia 28.09.2022
W dniu 26 września w Świetlicy Środowiskowej "Przystanek Plus" mieliśmy przyjemność gościć samego Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera
czytaj dalej na temat: Niezwykły gość w Świetlicy środowiskowej "Przystanek plus"

Przekazanie do użytkowania kolejnego mieszkania chronionego -treningowego

Utworzono dnia 06.06.2022
W dniu 6 czerwca nastapiło przekazanie do użytkowania kolejnego w Powiecie Łowickim mieszkania chronionego treningowego. Sybolicznego przekazania mieszkania dokonał Starosta Łowicki Marcin Kosiorek. W mieszkaniu zamieszka dwoje młodych wychowanków z rodzin zastępczych.
czytaj dalej na temat: Przekazanie do użytkowania kolejnego mieszkania chronionego -treningowego

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Imieniny