Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym od sierpnia 2022  r. do 30 czerwca 2023 r. 


Dokumenty rekrutacyjne w postaci:

  • Formularza rekrutacyjnego,
  • Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
  • Oświadczenia Uczestnika Projektu.
  • Kopia aktu urodzenia dziecka.
  • Zaświadczenie o zatrudnienu/zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub wyciąg z KRS/ zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (dotyczy to obojga rodziców)

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Biurze Projektu lub przesłać do ww. Biura pocztą tradycyjną na adres:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Podrzeczna 30,

99-400 Łowicz.


Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie „IDEA-lna NIANIA”


Lista rankingowa nr 9

 

Lista rankingowa nr 8

 

Lista rankingowa nr 7

 

Lista rankingowa nr 6

 

Lista rankingowa nr 5

 

Lista rankingowa nr 4

 

Lista rankingowa nr 3

 

Lista rankingowa nr 2

 

Lista rankingowa nr 1

 

 

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

 

Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie RODO Uczestnika Projektu

 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO Niani

 

Załącznik nr 5 -Umowa uczestnictwa w Projekcie IDEA-lna NIANIA

 

Załącznik nr 6 - Wzór wniosku refundacyjnego

 

Załącznik nr 7 - Minimalny zakres danych zaświadczenia o zatrudnieniu

 

Wzór Umowy uaktywniającej z Nianią

 

Załącznik nr 1 do Umowy uaktywniającej - Wzór oświadczenia dla celów  ubezpieczeniowych

 

Załącznik nr 2- do Umowy uatywniającej - OŚWIADCZENIE

 

Ewidencja czasu pracy Niani

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Imieniny