Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

37-Rozeznanie rynku - masaż terapeutyczny

Łowicz dn. 21.12.2021r.

Powiat Łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na usługę:

prowadzenie cyklu specjalistycznych masaży terapeutycznych dla 2 grup dzieci po 6 osób (łącznie 12 osób) zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Rodzina z przyszłością" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 1X.2, Poddziałanie IX.2.1

ZAŁĄCZNIKI: