Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

40-Zapytanie ofertowe - indywidulana terapia biofeedbeck

Łowicz dn. 21.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do przedłożenia oferty cenowej na usługę:

zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnej terapii biofeedbeck z elemntami terapii integracji sensorycznej dla 14 dzieci zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Rodzina z przyszłością" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 1X.2, Poddziałanie IX.2.1

ZAŁĄCZNIKI: