Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

23-Zapytanie ofertowe 14 dniowy wyjazd socjoterapeutyczny

Łowicz dn. 04.05.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi:

14 dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego dla 21 osób

zgodnie z założeniami projektu pn. „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1.  

 

ZAŁĄCZNIKI: