Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych 2”

W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
(konkurs nr FELD.07.09-IP.01-001/23) Powiat Łowicki uzyskał dofinansowanie do projektu
nr FELD.07.09.-IP.01-0006/23 pod tytułem „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych 2”
(Priorytet: FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem",
Działanie: FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne").

Wartość projektu: 25 009 721,24 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 23 523 009,22 zł

Czas trwania projektu: 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2026 r.

Projekt kierowany jest do 147 mieszkańców powiatu łowickiego, wymagających wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz 50 osób z otoczenia tych osób,
w szczególności rodzin sprawujących opiekę nad seniorami, osobami z niepełnosprawnościami
i innymi osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Projekt jest kontynuacją kompleksowej oferty pomocowej świadczonej w powiecie łowickim
w ramach projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych”.

Celem projektu jest rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w powiecie łowickim w formie:

 1. Dziennego Domu Pomocy dla 15 odób,
 2. Usług asystenckich dla 20 osób,
 3. Transportu indywidualnego door-to-door dla 100 osób,
 4. Opracowania, monitorowania i aktualizacji Indywidualnego Planu Działania dla 147 osób,
 5. Usług informacyjnych i doradczych dla UP i ich opiekunów faktycznych dla 150 osób,
 6. Sąsiedzkich usług opiekuńczych w gminie Zduny dla 12 osób,
 7. Sąsiedzkich usług opiekuńczych w gminie Bielawy dla 9 osób,
 8. Specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 32 osób,
 9. Wypożyczalni sprzętu wspomagającego i opiekuńczego dla 100 osób,
 10. Usługi dowożenia posiłków dla 82 osób,
 11. Usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 16 osób,
 12. Klubu pomocy wzajemnej dla 13 osób,
 13. Usługi teleopiekuńczej dla 50 osób,
 14. Usług sprzątających, naprawczych i gospodarczych dla 100 osób,
 15. Poradnictwo specjalistyczne dla 70 osób,
 16. Klubu Seniora dla 30 osób.

Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
w partnerstwie z:

 1. Gminą Zduny,
 2. Gminą Bielawy,
 3. Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej,
 4. Stowarzyszeniem Wsparcie społeczne „Ja-Ty-My”,
 5. Stowarzyszeniem „Od Juniora do Seniora”.

#FunduszeEuropejskie


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "Łowickie Centrum Usług Środowiskowych 2"

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, w partnerstwie z Gminą Zduny, Gminą Bielawy, Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My" oraz Stowarzyszeniem Od Juniora do Seniora
 

Do pobrania załączniki rekrutacyjne do wydruku w kolorze

 

Do pobrania załączniki rekrutacyjne do wydruku czarno-białego


Regulaminu usługi asystenckiej, realizowanej w Projekcie „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych 2", wspófinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027, Działania FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne".

Zegar

Imieniny