Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Zapytanie ofertowe - sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny

Łowicz dnia 02.10.2019r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zaprasza do złożenia oferty na:
dostawa sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego w związku z realizacją projektu „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego" RPLD.09.02.01-10-F009/18-01 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 09-IX Włączenie Społeczne, 02-1X2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania 01-IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie szczegóły pod adresem

Zegar

Imieniny