Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

9-Rozeznanie rynku - transport dla uczestników Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Łowicz dn. 08.05.2023r.

Powiat Łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia oferty cenowej na usługę:

zapewnienie transportu dla uczestników Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

zgodnie z założeniami projektu pn. „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Imieniny