Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Realizacja projektu

Projekt „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” realizowane jest przez Powiat Łowicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.

Projekt jest skierowany do dorosłych osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność oraz z ich otoczenie. W jego ramach będą świadczone rozmaitego rodzaju wysokiej jakości usługi społeczne, a wśród nich usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, dowóz posiłków do domów dla uczestników projektu, transport, a także specjalistyczne poradnictwo, wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz wsparcie pracownika socjalnego i stworzenia indywidualnych ścieżek pomocy.

Liderem Projektu jest PCPR w Łowiczu, odpowiadający za rekrutację uczestników podejmowanych działań. Partner projektu - stowarzyszenie „Ja Ty MY”, ze względu na doświadczenie, zajmie się realizacją konkretnych działań dla osób biorących udział w przedsięwzięciu. Istotne jest, że wszystkie formy pomocy zostaną skoordynowane na poziomie powiatu łowickiego, tak aby na zapewnić osobom niesamodzielnym z lokalnej społeczności kompleksowe wsparcie.

Odpowiedzialność partnerów realizujących projekt potwierdzono umową partnerską, a samo stowarzyszenie zostało wybrane w otwartym naborze w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

Warunkiem realizacji „Łowickiego Centrum Wsparcia Społecznego” była pozytywna akceptacja przez Radę Powiatu Łowickiego, co stało się 26 czerwca uchwałą nr XI/72/2019.

Projekt „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

AKTUALNOŚCI:

"Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” - nabór uzupełniający

Utworzono dnia 14.01.2020
"Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” - nabór uzupełniający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu – Powiat Łowicki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” ogłasza uzupełniający nabór uczestników do...
czytaj dalej na temat: "Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” - nabór uzupełniający

Mikołajki wsparcia

Utworzono dnia 09.12.2019
Mikołajki wsparcia Około 200 osób bawiło się na Mikołajkach, które 6 grudnia zorganizowaliśmy w ramach promocji projektu „Łowickie Centrum Wsparcia”. W doskonałej atmosferze mieliśmy przyjemność gościć uczestników warsztatów terapii...
czytaj dalej na temat: Mikołajki wsparcia

Zegar

Imieniny