Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

"Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” - nabór uzupełniający

"Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” - nabór uzupełniający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu – Powiat Łowicki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” ogłasza uzupełniający nabór uczestników do projektu "Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego”. Jest skierowany do zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego dorosłych osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność oraz z ich otoczenie.

W ramach projektu są świadczone rozmaitego rodzaju usługi społeczne, a wśród nich usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, dowóz posiłków do domów dla uczestników projektu, transport, a także specjalistyczne poradnictwo, wsparcie pracownika socjalnego i stworzenia indywidualnych ścieżek wsparcia oraz wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego. Do bezpłatnego wypożyczenia są specjalistyczne łóżka, pneumatyczne materace przeciwodleżynowe, chodziki i balkoniki, stoliki do łóżek, krzesło toaletowe.

Osoby będące zainteresowanie skorzystaniem z takiej pomocy lub wiedzące o osobach potrzebujących takiego wsparcie, powinny zgłosić się do PCPR w Łowiczu. Szczegółowych informacji dotyczących projektu i zgłoszeń udziela koordynator projektu - Iga Nodzak – Krupa pod numerami telefonów 46/ 837 03 44, 46/830 01 77 oraz telefonem do Biura Projektów 667-855-886, adres email: pcprlowicz.annaw@o2.pl
"Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” to pionierski projekt realizowany na terenie Powiatu Łowickiego. Łączna wartość projektu wynosi aż: 3 204 489.95 zł, w tym kwota dofinansowania 2 883 589,95 zł. Jest on realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Liderem Projektu jest PCPR w Łowiczu, a partnerem - stowarzyszenie „Ja Ty MY”.  Odpowiedzialność partnerów realizujących projekt potwierdzono umową partnerską, a samo stowarzyszenie zostało wybrane w otwartym naborze.

Realizacja Projektu Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego została przedłużona do 30.09.2021r.

Zegar

Imieniny