Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Realizacja projektu w 2008 roku

W roku 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę ramową na lata 2008-2013 na dofinansowanie realizacji projektu "Umiem więcej"w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wniosek o dofinansowanie w kwocie 89.426,69 zł zakładał wkład własny w kwocie 9.389,81zł (10,5 %).

Pozyskane środki finansowe wydatkowano na realizację zaplanowanych działań, w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2008 roku, a mianowicie:

  • zorganizowanie dla 30 osobowej grupy osób niepełnosprawnych zajęć na basenie (nauka pływania, zakup wyposażenia w postaci: klapek, ręcznika, szlafroka, okularów, czepka, kostiumu kąpielowego oraz torby),
  • zorganizowanie kursu komputerowego dla 30 osobowej grupy niepełnosprawnych.
    Uczestnicy projektu rekrutowali się z: mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Borówku, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowiczu, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Parmie i Urzeczu, Stowarzyszenia „Dać szansę” w Łowiczu.
  • Osoby biorące udział w projekcie miały zapewniony dojazd na zajęcia oraz skromny poczęstunek w postaci „suchego prowiantu” wygospodarowany z oszczędności wynikłych z faktycznie poniesionych kosztów realizacji poszczególnych zadań. Z tych pieniędzy  organizowano też konferencję podsumowującą.
  •  

Posumowanie projektu w 2008

Posumowanie projektu w 2008

Kurs komputerowy

Kurs komputerowy

Zajęcia na basenie

Zajęcia na basenie

Zegar

Imieniny