Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

32-Rozeznanie rynku - korepetycje z języka angielskiego i matematyki

Łowicz dn. 15.12.2021r.

Powiat Łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach proceduiy rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na usługę:

zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje z języka angielskiego i matematyki

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Rodzina z przyszłością" wspóllinansowaiiego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddzialanie 1X.2.1

ZAŁĄCZNIKI: