Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

22- Zapytanie o cenę - impreza plenerowa

Łowicz dn. 08.04.2022r.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia:

impreza plenerowa, integracyjna z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

zgodnie z założeniami projektu pn. „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1.

ZAŁĄCZNIKI: