Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

10-Zapytanie ofertowe - krótkoterminowa terapia psychologiczna

Łowicz dn. 27.01.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi:

przeprowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej krótkoterminowej dla 10 osób (2 grupy)

zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji w/w usługi dla wszystkich uczestników zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu „Rodzina z przyszłością” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1.

ZAŁĄCZNIKI: