Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

4-Zamówienie publiczne - korepetycje z jęz. angielskiego i matematyki

Łowicz dn. 17.01.2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne - korepetycje z języka angielskiego i matematyki

w ramach projektu „Rodzina z przyszłością" w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAŁĄCZNIKI: