Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

U W A G A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu informuje o zmianie adresu Punktu Interwencji Kryzysowej.

Aktualny adres – Łowicz, os. Dąbrowskiego 24 (blok z rampą).

Jednocześnie informujemy, że w Punkcie Interwencji Kryzysowej obecnie przyjmują:

- psycholog – środa, godz. 16-20

- pracownik socjalny/terapeuta rodziny – czwartek, godz. 16-20.

Zapisy prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu,
ul. Podrzeczna 30, w godzinach pracy urzędu, nr. tel. 46 837 03 44 (w środy 8-17)


 

Informujemy, że Powiat Łowicki otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Ogółem otrzymano 79 800,00 zł, w tym:

53 200,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla ???? rodzin zastępczych zawodowych,

26 600,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla ???? prowadzących rodzinne domy dziecka

Celem Programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.