Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

1-Zapytanie ofertowe - wsparcie pedagogiczne

Łowicz dn. 03.01.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:
udzielanie konsultacji, porad i wsparcia pedagogicznego osobom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej
na terenie powiatu łowickiego zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu „Rodzina z przyszłością” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1.

ZAŁĄCZNIKI: