Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Dobry start

DOBRY START

Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku środki finansowe w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole. 

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Przyznanie świadczenia jest niezależne od posiadanego dochodu. Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.  Wnioski można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

            Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia  30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie nie później niż do dnia 30 września, a w  przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

AKTUALNOŚCI:

Informacja dotycząca wypłaty świadczenia "Dobry Start"

Utworzono dnia 16.07.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu  informuję ,że na  podstawie  art. 187 a ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1111. ) oraz  Rady Ministrów  przyjętych Uchwałą Nr 80 z...

czytaj dalej na temat: Informacja dotycząca wypłaty świadczenia "Dobry Start"

Zegar

Imieniny