Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Dla osób niedosłyszących

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o uprawnieniach wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r., poz.1824).

Jeśli jesteś osobą Niesłyszącą mającą trudności w komunikowaniu się przy załatwieniu spraw
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu możesz skontaktować się  z nami za pomocą:

  • poczty elektronicznej pcprlowicz@wp.pl,
  • faksu 046 837 03 44,
  • sms pod  nr telefonu 667 855 881

Osoby uprawnione* mogą skorzystać z pomocy osoby przybranej**  

Osoba uprawniona może również skorzystać z usług tłumacza języka migowego.  W tym celu powinna zgłosić  ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszeń można dokonać:

  • Pocztą elektroniczną pcprlowicz@wp.pl,
  • Faksem (046) 837 03 44,
  • Poprzez złożenie wniosku bezpośrednio w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania
  • Sposobu komunikowania się z osobą uprawnioną
  • Określenie rodzaju sprawy

Osoba uprawniona zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się oraz wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia usług tłumacza  PJM lub SJM lub SKOGN

Druk w załączeniu : wniosek

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących  jej uprawnień.

* osoba uprawniona – to osoba doświadczająca  trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

* * osoba przybrana - to osoba, która ukończyła 16 lat  i została wybrana przez osobę uprawnioną.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Imieniny