Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

36-Rozeznanie rynku - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Łowicz dn. 21.12.2021r.

Powiat Łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach orocedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oterty cenowej na usługę:

świadczenie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami dla 5 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na tereme powiatu łowickiego.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Rodzina z przyszłością" współtinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Oneracyinego Woiewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I X.Działanie 1X.2, Poddziałanie IX.2.1

ZAŁĄCZNIKI: