Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

8-Przetarg w trybie podstawowym - organizacja 9 dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego

Łowicz dn. 14.07.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Trybie podstawowym na:

zorganizowanie i przeprowadzenie 9 dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego zgodnie z założeniami projektu pn. "Rodzina z przyszłością" wspólfinsowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Imieniny