Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

7-Przetarg w trybie podstawowym - organizacja wyjazdu letniego

Łowicz dn. 21.06.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzoinie w Łowiczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w TRYBIE PODSTAWOWYM na:

na zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego wyjazdu z programem socjoterapeutycznym zgodnie z założeniami projektu pn. „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1.:

ZAŁĄCZNIKI: