Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

41-Zapytanie ofertowe- dmuchany tor i ścianka wspinaczkowa

Łowicz dn. 22.12.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

dostawę i montaż urządzeń zabawowych: dmuchanego toru przeszkód oraz ścianki wspinaczkowej

dla uczestników Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Plus", w związku z realizacją projektu „Łowickie Centmm Usług Środowiskowych" RPŁD.09.02.01-10-B005/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 09-IX Włączenie Społeczne, 02-IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania 01-IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAŁĄCZNIKI: