Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Otwarcie Świetlicy Środowiskowej "Przystanek Plus"

Utworzono dnia 01.04.2022
31 marca przy ulicy Pijarskiej 1 miało miejsce uroczyste otwarcie Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Plus” , która rozpoczyna swe funkcjonowanie w związku z realizacją projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” RPLD.09.02.01-10-B005/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 09-IX Włączenie Społeczne, 02-IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania 01-IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Będzie to jedyna świetlica w powiecie łowickim prowadzona w formie opiekuńczej, która będzie oferowała pomoc w nauce, jak również rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. W ramach zajęć planowane są warsztaty i spotkania z artystami, czy też przedstawicielami różnych zawodów. W czasie wolnym od zajęć podopieczni świetlicy będą mieli okazję do udziału w warsztatach oprogramowanie lego oraz korzystania z sali wyposażonej w komputery i kinecty. Nie zabrakło również dmuchanego toru przeszkód i ścianki wspinaczkowej.
W związku z toczącą się wojną na Ukrainie, na świetlicę będą uczęszczały także dzieci uchodźców z Ukrainy.
Świetlica będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 20:00.
W uroczystej inauguracji funkcjonowania świetlicy udział wzięli: Starosta Łowicki - Marcin Kosiorek, Członek Zarządu Powiatu Łowickiego - Piotr Gołaszewski, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - Przemysław Olczak oraz Radni Powiatu Łowickiego.

Otwarcie Świetlicy Środowiskowej "Przystanek Plus"

Utworzono dnia 01.04.2022, 09:34

Zegar

Imieniny