Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

7-Zapytanie o cenę - wolnostojący dozownik płynu dezynfekujacego

Łowicz dn. 21.01.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia oferty cenowej na:

wolnostojacy dozownik płynu dezyfekującego - 1 szt.

do Świetlicy Środowiskowej „Przystanek Plus", w związku z realizacją projektu „Łowickie Centmm Usług Środowiskowych" RPŁD.09.02.01-10-B005/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 09-IX Włączenie Społeczne, 02-IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania 01-IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAŁĄCZNIKI: