Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

5-Zamówienie publiczne - asystent osoby niepełnosprawnej

Łowicz dn. 19.01.2022r.

Powiatowe Centruim Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg na udzielenie zamówienia publicznego na:

świadczenie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami dla 5 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łowickiego

Realizowanego w ramach projektu „Rodzina z przyszłością” w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAŁĄCZNIKI: