Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Pytania i odpowiedzi do zamówienia

1. Czy jest mozliwość dołączenia do projektu w trakcie jego trwania nowego nauczyciela innego niż wskazany w ofercie i na jakich zasadach (dotyczy to przede wszystkim kwestii doświadczenia zawodowego nauczyciela, w przypadku zamiany/zastępstwa nauczyciel ma mieć większe lub równe doświadczenia a w przypadku dołączenia nowego nauczyciela?)

Ad. 1  - Tak. W uzasadnionych przypadkach, np. rozwiązanie umowy z nauczycielem, długotrwała choroba, itp. Nowy nauczyciel ma mieć kwalifikacje równe lub wyższe od wskazanego w ofercie. Doświadczenie nauczycieli jest warunkiem udziału w postępowaniu

  1. Dysponuje nauczycielami z wykształceniem wyższym uprawniającym do prowadzenia  zajęć obejmujących przedmiot zamówienia oraz co najmniej 2 letnim stażem zawodowym związanym z prowadzeniem lekcji z przedmiotów objętych zamówieniem.

oraz oceniane w przyjętych kryteriach oceny  

doświadczenie osób prowadzących korepetycje

D

40%
40 pkt.

powyżej 2 lat do 4 lat – 10 pkt.

powyżej 4 - 6 lat – 20

powyżej 6 – 8 lat – 30 pkt.

powyżej 8 lat – 40 pkt.

 

Przy zmianie nauczyciela Wykonawca zobowiązany jest do stosowania art. 462 ust 7.


2. Czy można wprowadzić do umowy możliwość odrabiania godzin innych niż z winy zamawiającego np. choroba nauczyciela, nieobecność spowodowana innymi usprawiedliwionymi czynnikami, np wycieczki szkolne, wizyty lekarskie, pobyt w szpitalu itp.

Ad.2  Nie. Odrabianie godzin w wyniku ich nie zrealizowania z różnych przyczyn doprowadzi do tego, że dzieci będą długotrwale pozbawione korepetycji a następnie zmuszone do wielu godzin zajęć w krótkim terminie. Zamawiającemu chodzi o systematyczne korygowanie braków w wiedzy z danego przedmiotu.