Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

19-Zapytanie ofertowe - usługa kierowcy samochodu osobowego-3-2022

Łowicz dn. 07.03.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza zapytanie ofertowe na:

usługę czynności kierowcy samochodu osobowego  dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu łolwickiego -3-2022

w związku z realizacją projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" RPLD.09.02.01-10-B005/21 w ramach Regionałnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej .09-IX Włączenie Społeczne, 02-IX.2. „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania 01-IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie w formie poradnictwa psychologicznego kierowane będzie do Uczestników projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych"-osób niesamodzielnych, oraz otoczenia osób niesamodzielnych.

ZAŁĄCZNIKI: