Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

13-Przetarg - usługa wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

Łowicz dn. 10.07.2024 r.

Powiat Łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na wykonanie usługi:

usługa wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

zgodnie z założeniami projektu pn. „Rodzina z przyszłością” (zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021-2027, Priorytet 07, Działanie 07.12 – usługi dla rodziny).

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Imieniny