Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

25-Zapytanie ofertowe - wynajem lokalu

Łowicz dn. 01.12.2021r.

OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu wynajmie samodzielny lokal na potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej „Przystanek Plus"-placówki wsparcia dziennego. Świetlica zostanie utworzona zgodnie z realizacją projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" RPŁD.09.02-01-10-B005/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 09-IX Włączenie Społeczne, 02-1X2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania 01-IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PCPR: https://pcprlowicz.com.pl/ lub w siedzibie PCPR na ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz.

ZAŁĄCZNIKI: