Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

14-Przetarg w trybie podstawowym - organizacja 4 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego

Łowicz dn. 04.10.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Trybie podstawowym na:

zorganizowanie i przeprowadzenie 4 dniowego wyjazdu intergracyjno-szkoleniowego
zgodnie z założeniami projektu pn. "Rodzina z przyszłością" wspólfinsowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Specyfikacja warunków zamówienia Tryb podstawowy

Utworzono dnia 04.10.2021, 17:05

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis świadczonej usługi

Utworzono dnia 04.10.2021, 17:07

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Utworzono dnia 04.10.2021, 17:08

Załącznik nr 3 Oświadcznie wykonawcy

Utworzono dnia 04.10.2021, 17:09

Załącznik nr 4 Projektowane postanowienia umowy

Utworzono dnia 04.10.2021, 17:11

Załącznik nr 5 Oświadczenie o doświadczeniu

Utworzono dnia 04.10.2021, 17:12

Załącznik nr 6 Wykaz osób

Utworzono dnia 04.10.2021, 17:13