Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Ogłoszenia do projektu


Łowicz dn. 10.07.2024 r.

Powiat Łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na wykonanie usługi:

usługa wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej


Łowicz dn. 09.07.2024 r.

Powiat Łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na wykonanie usługi:

usługi interwencji kryzysowej


Łowicz, dnia 08.07.2024 r.

Powiat Łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na usługę:

usługi restauracyjne dla uczestników świetlicy środowiskoiwej "Przystanek Plus" w Łlowiczu


Łowicz dn. 08.07.2024 r.

Powiat Łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza przetarg w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na wykonanie usługi:

zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego (9 noclegów) dla 36 osób


Łowicz, dnia 03.07.2024 r.OK

Powiat Łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na usługę:

zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje z języka angielskiego, polskiego, niemieckiego i matematyki(zamówienie podzielone na części)


Łowicz dn. 02.07.2024r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

wychowawca świetlicy środowiskowej  umowa na czas określony-2 - 1 etat


Łowicz dn. 02.07.2024r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

wychowawca świetlicy środowiskowej  umowa na czas określony - 1 etat


Łowicz dn. 24.06.2024 r.

Powiat Łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na usługę:

Usługi z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (zamówienie podzielone na części)


Łowicz dn. 24.06.20204 r.

Powiat Łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na usługę:

Zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego (9 noclegów) dla 36 osób
 

Zegar

Imieniny