Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2021

 

UWAGA:

Wnioskodawca może dokonać rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Dyrektora Centrum i otrzymaniu informacji o przyznanym dofinansowaniu do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Konsekwencje zarezerwowania miejsca na turnusie przed uzyskaniem dofinansowania ponosi wyłącznie wnioskodawca.

Obowiązkiem osoby niepełnosprawnej przy wyborze turnusu rehabilitacyjnego, jest sprawdzić:

  • Czy wybrany ośrodek i organizator tego turnusu posiadają odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu
  • Czy ośrodek i organizator, jest uprawniony do przyjmowania z określonymi w orzeczeniu symbolami niepełnosprawności zawartymi w orzeczeniu osoby niepełnosprawnej 

 

01-U

upośledzenie umysłowe;

02-P

choroby psychiczne;

03-L

zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

04-O

choroby narządu wzroku;

05-R

upośledzenie narządu ruchu;

06-E

epilepsja;

07-S

choroby układu oddechowego  i krążenia;

08-T

choroby układu pokarmowego;

09-M

choroby układu moczowo- płciowego;

10-N

choroby neurologiczne;

11-I

inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne,

metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego.

12-C

całościowe zaburzenia rozwojowe

 

W przypadku braku symboli niepełnosprawności należy, brać pod uwagę  schorzenia zawarte we wniosku lekarskim.

Informację o ośrodkach i organizatorach turnusów można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu lub na stronie internetowej:

 

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy

ZAŁĄCZNIKI: