Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2021

Załączniki wymagane do wniosku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

1.

Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik, a
w przypadku dzieci do lat 16- stu kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

2.

 

Fakturę określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

albo

kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego oraz termin realizacji zadania od momentu przyjęcia go do realizacji.

3

Dowód osobisty do wglądu

 

 

ZAŁĄCZNIKI: