Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Wnioski MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu informuje, że od 16.09.2019r do 10.10.2019r rozpocznie się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym)

Wnioski można składać w wersji papierowej w siedzibie PCPR w Łowiczu oraz elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl

Podstawą złożenia wniosku w formie elektronicznej jest:

- zarejestrowanie się na platformie SOW(System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON),

- posiadanie adresu poczty elektronicznej,

- posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego

- dołączenie do wniosku w formie skanu następujących załączników:
1. Załącznik nr 1- zaświadczenie z uczelni
2. Załącznik nr 2 - zaświadczenie od pracodawcy
3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o ilości semestrów/półroczy
4. Załącznik nr 4- klauzula informacyjna RODO

Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę:

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek.

ZAŁĄCZNIKI:

								

WNIOSEK „M-II” w pdf

Utworzono dnia 16.09.2019, 12:35

Zaświadczenie z uczelni

Utworzono dnia 16.09.2019, 12:35

Zaświadczenie od pracodawcy

Utworzono dnia 16.09.2019, 12:35

Zaświadczenie o liczbie semestrów

Utworzono dnia 16.09.2019, 12:35

Klauzula Informacyjna RODO

Utworzono dnia 18.09.2019, 09:40